Illustration Kļūstam globāli

Pilsētu mēru pakts tika aizsākts 2008. gadā Eiropā, lai apvienotu pašvaldības, kas brīvprātīgi apņēmušās sasniegt un pārspēt ES klimata un enerģētikas mērķus.

Šī iniciatīva ieviesa unikālu no apakšas uz augšu vērstu pieeju enerģētikas un klimata pasākumiem, un tās panākumi ātri pārsniedza cerības.

Iniciatīva tagad vieno vairāk nekā 7000 vietējo un reģionālo iestāžu 57 valstīs, izmantojot ieguvumus, ko sniedz vispasaules kustība ar daudzām iesaistītajām pusēm, un tehnisko un metodisko atbalstu, ko nodrošina īpaši biroji.

Pilsētu mēru globālais pakts – kas tiks aizsākts 2017. gada 1. janvārī – izmantos pieredzi, kura gūta pēdējo astoņu gadu laikā Eiropā un ārpus tās, un balstīsies uz iniciatīvas galvenajiem panākumu faktoriem: no apakšas uz augšu vērstu pārvaldību, vairāklīmeņu sadarbības modeli un kontekstatkarīgu rīcības struktūru.

Lai saņemtu plašāku informāciju par Pilsētu mēru globālo paktu enerģētikas un klimata jomā, lūdzu, skatiet bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar pakta reģionālajiem palīdzības dienestiem:
- Centrālais palīdzības dienests (ES): info@eumayors.eu
- Austrumu partnerības palīdzības dienests (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Dienvidu un Vidusjūras palīdzības dienests (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Subsahāras Āfrikas palīdzības dienests (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Pilsētu mēru pakta panākumu stāsts

Ritiniet lejup un iepazīstieties ar Pilsētu mēru pakta svarīgākajiem notikumiem un sasniegumiem kopš iniciatīvas aizsākšanas!

2008

© foto Nathalie Nizette

Pilsētu mēru pakta iniciatīvu aizsāka Eiropas Komisija 2008. gadā nolūkā iesaistīt un atbalstīt pilsētu mērus ceļā uz ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanu.

2011

© foto Anna Zenzina

Iniciatīvas panākumi ātri pārsniedza cerības un turpināja piesaistīt jaunas vietējās un reģionālās iestādes Eiropā un ārpus tās. Pilsētu mēru pakts apvienoja jau 2000 pilsētu līdz 2010. gada oktobrim, tādējādi pamudinot Eiropas Komisiju izstrādāt līdzīgu iniciatīvu ES Austrumu partnerības valstīs. Austrumu Pilsētu mēru pakta iniciatīva aizsākās 2011. gadā un tagad darbojas Baltkrievijā, Ukrainā, Moldovā, Armēnijā, Gruzijā un Azerbaidžānā.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© foto Human Dynamics

Eiropas Komisija 2012. gadā paplašināja Pilsētu mēru paktu uz Eiropas kaimiņattiecību dienvidu reģionu, aizsākot projektu CES-MED. “Tīrākas, energotaupīgas Vidusjūras pilsētas” (CES-MED) atbalsta pilsētas, kas pievienojas Pilsētu mēru paktam un apņemas īstenot ilgtspējīgu attīstības politiku. CES-MED birojs darbojas Alžīrijā, Ēģiptē, Izraēlā, Jordānijā, Marokā, Palestīnā un Tunisijā.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© foto Erik Luntang

Eiropas Komisija aizsāka iniciatīvu Mayors Adapt. Balstoties uz tiem pašiem principiem kā Pilsētu mēru pakts, šī saistītā iniciatīva koncentrējas uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Mayors Adapt aicina pašvaldības parādīt līderību pielāgošanās jomā un atbalsta tās vietēju pielāgošanās stratēģiju izstrādē un īstenošanā.

mayors-adapt.eu

2015

© foto Nathalie Nizette

Pilsētu mēru pakts un Mayors Adapt iniciatīva oficiāli apvienojās svinīgā ceremonijā 2015. gada 15. oktobrī Eiropas Parlamentā. Jaunais Pilsētu mēru pakts enerģētikas un klimta jomā – kura mērķi un virziens tika noteikti apspriešanas procesā kopā ar pilsētām – ir gan ambiciozāks, gan plašāks; parakstītāji tagad apņemas aktīvi atbalstīt ES 40% siltumnīcefekta gāzu mazināšanas mērķi līdz 2030. gadam, pieņemt integrētu pieeju klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās procesam, kā arī nodrošināt ikvienam piekļuvi drošai, ilgtspējīgai enerģijai par pieņemamām cenām.

Plašāka informācija par Pilsētu mēru paktu enerģētikas un klimata jomā.

© photo xxx

Dažas nedēļas vēlāk Klimata samitā Parīzē ES Komisijas viceprezidents Marošs Šefčovičs paziņoja Pilsētu mēru pakta enerģētikas un klimata jomā ģeogrāfisko paplašināšanu, plānojot atvērt jaunus reģionālos birojus Subsahāras Āfrikā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, Japānā, Indijā, Ķīnā un Dienvidaustrumāzijā.

2016

© foto epp

2016. gada jūnijā Pilsētu mēru pakts aizsāka nozīmīgu jaunu posmu savā vēsturē, pieņemot lēmumu apvienoties ar citu pilsētu iniciatīvu – Compact of Mayors. Tādējādi izveidotais “Pilsētu mēru globālais pakts enerģētikas un klimata jomā” – kura darbība oficiāli sāksies 2017. gada janvārī – kļūst par lielāko kustību, kas vieno pašvaldības, kuras apņēmušās iet tālāk par tikai savas valsts klimata un enerģētikas mērķiem. Pilnībā atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un klimatiskā taisnīguma principiem, Pilsētu mēru globālais pakts risinās trīs galvenos jautājumus: klimata pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei un vispārēju drošas un tīras enerģijas pieejamību par pieņemamām cenām.

Pa to laiku Pilsētu mēru pakts ir turpinājis savu globālo paplašināšanos, atverot Pilsētu mēru pakta biroju Subsahāras Āfrikai.

helpdesk@comssa.org

2017
Pilsētu mēru globālais pakts enerģētikas un klimata jomā oficiāli aizsākas 2017. gada janvārī. Šī tagad jau globālā pakta kustība sniegs vietējiem līderiem vēl spēcīgāku balsti starptautiskās klimata politikas un rīcības jautājumos, kā arī parādīs kolektīvo ietekmi vispasaules līmenī..

2017. gada pirmajā ceturksnī tiks atvērti Pakta reģionālie biroji Ziemeļamerikā, Latīņamerikā un Karību reģionā, Ķīnā un Dienvidaustrumāzijā, Indijā un Japānā, papildinot jau esošos.

info@eumayors.eu

Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija