Finansējums

Finansēšanas iespējas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāniem

Lai pārvērstu ambiciozus rīcības plānus projektos, ir nepieciešama piekļuve finansējumam. Finansēšanas instrumentu lapa sniedz Pilsētu mēru pakta kopienai skaidru un praktisku informāciju par finansēšanas iespējām.

Interaktīvā finansēšanas rokasgrāmata apkopo informāciju par finansēšanas iniciatīvām, ko pārvalda Eiropas Savienība, dalībvalstis un tādas finanšu institūcijas kā Eiropas Investīciju banka. Rokasgrāmatā iekļauta arī informācija par atbalsta pakalpojumiem un inovatīvām finansēšanas sistēmām.

Noderīgo saišu sadaļā tiek apkopotas noderīgākās finansēšanas publikācijas Pakta kopienai, tostarp labākie paraugi un gūtās mācības.

Citas publikācijas ir pieejamas tikai Pilsētu mēru pakta kopienai šīs vietnes privātajā sadaļā (Mans pakts).


Interaktīva finansējuma rokasgrāmata


AUKŠTIS PAIEŠKA Notīrīt visuURBIS

URBIS is a new dedicated urban investment advisory platform within the European Investment Advisory Hub (EIAH). URBIS is set up to provide advisory support to urban authorities to facilitate, accelerate and unlock urban investment projects, programmes and platforms. URBIS has been developed in partnership by the European Commission (Directorate-General for Regional and Urban Policies) and the EIB in the context of the EU One Stop Shop for Cities and in support of the ambitions defined in the EU Urban Agenda.

Noderīgo saišu sadaļā

Šajā sadaļā ir apkopotas galvenās publikācijas, tostarp Mēru pakta kopienas paraugprakse, gūtā pieredze un noderīgi ziņojumi no galvenajām ES institūcijām. Citas publikācijas ir pieejamas tikai Pilsētu mēru pakta kopienai šīs vietnes privātajā sadaļā (Mans pakts).