Illustration Asociētais partneris

Asociētie partneri sekmē Pakta īstenošanu, daloties pieredzē ar Pakta parakstītājiem. Tie spēj nodrošināt vietējām pašvaldībām pamatnostādnes par ilgtspējīgas enerģētikas prakses un risinājumu īstenošanu attiecīgajās teritorijās.

Kas var kļūt par asociētajiem partneriem?

Eiropas vai starptautiska līmeņa dalības organizācijas, kas atbilst vismaz vienai no šādām četrām kategorijām:

 • finanšu iestāžu, piemēram, valsts vai privātu banku, apvienības;
 • rūpnieciskas apvienības — Eiropas enerģētikas risinājumu sniedzējus aptverošas apvienības, kas apvieno privātus uzņēmumus;
 • NVO un pilsoniskās sabiedrības apvienības;
 • citas organizācijas — dalības organizācijas, kas var piedāvāt Pakta parakstītājiem īpašu kompetenci enerģētikas jomā.

Kādas ir saistības?

Asociētie partneri brīvprātīgi apņemas veidot kopdarbību ar Pilsētu mēru pakta dalībniekiem. Proti, asociētie partneri apņemas:

 • iecelt kontaktpersonu, kas darbojas kā starpnieks starp Eiropas Komisiju un Pilsētu mēru pakta biroju;
 • iepazīstināt Pakta parakstītājus ar informāciju par saistību īstenošanā pielietoto labo praksi un/vai izmantotajiem instrumentiem.

Asociēto partneru pasākumi ietver minētos punktus, taču nav ierobežoti tikai ar tiem.

Eiropas Komisija saglabā tiesības pārtraukt asociēto partneru iesaistīšanos Pakta pasākumos jebkurā laikā, kad uzskatīs to par nepieciešamu.

Kā pieteikties?

Ieinteresētās organizācijas, kuras atbilst vismaz vienai no iepriekš aprakstītajām kategorijām, jebkurā laikā var pieteikties, lai kļūtu par Pakta asociēto partneri.

 • Aizpildiet pieteikuma formu;
 • pievienošanās ir oficiāli apstiprināta, kad kandidāts e-pasta vēstulē nosūta atpakaļ atbilstoši parakstītu apņemšanos;
 • kandidāts tiks iekļauts asociēto partneru sarakstā ar saiti uz tā tīmekļa vietni.

Kādēļ kļūt par asociēto partneri?

Tādēļ, ka jūsu organizācija, domājams, vēlēsies strādāt kopā ar Pakta parakstītājiem to saistību izpildē.

Asociēto partneru ieguvumi:

 • oficiāla organizācijas atzīšana par Pilsētu mēru pakta iniciatīvas asociēto partneri;
 • iekļaušana Pilsētu mēru pakta tīmekļa vietnē īpašā asociētajiem partneriem paredzētā sadaļā;
 • prakses un instrumentu piedāvājums Pakta parakstītājiem.
Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija