Illustration Province vai reģions

Pilsētu mēru pakta panākumus lielā mērā noteica aktīvā reģionu, provinču un citu valsts pārvaldes iestāžu dalība, kas parakstītāju mērķu sasniegšanai piedāvā savus resursus un zinātību. Kā Komisijas iecelti Pakta koordinatori tie pilda galveno sabiedroto lomu, līdzdarbojoties vēstījuma nodošanā un Pakta ietekmes palielināšanā.

Kas ir tiesīgs pievienoties?

Provinces, reģionus, nacionālās valsts pārvaldes iestādes, lielpilsētas utt. — Eiropas Komisija oficiāli atzīs par Pakta koordinatoru jebkuru valsts institūciju, kura oficiāli apņemas sniegt stratēģiskas vadlīnijas un finansiālo un tehnisko atbalstu Pakta parakstītājiem.

Ja nepieciešams papildu skaidrojums, lūdzu, sazinieties ar Pakta koordinatoru palīdzības dienestu: coordinators[at]eumayors.eu.

Kādas ir saistības?

 • Veicināt savas teritorijas pašvaldību pievienošanos Pilsētu mēru paktam un nodrošināt atbalstu un koordināciju parakstītājiem.
 • Sniegt tehnisku un stratēģisku atbalstu tām pašvaldībām, kuras vēlas pievienoties Paktam, taču kurām trūkst nepieciešamo resursu ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna sagatavošanai.
 • Nodrošināt finansiālu atbalstu un iespējas pašvaldībām ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrādei un īstenošanai.
 • Palīdzēt vietējo enerģētikas dienu organizēšanā, lai palielinātu informētību.
 • Regulāri ziņot Komisijai par sasniegtajiem rezultātiem un piedalīties stratēģiskajā Pakta īstenošanā.

Ja reģions vai province nav aktīvi vai nepietiekamā mērā pilda saistības, Eiropas Komisija patur tiesības apturēt to dalību Pakta koordinatora statusā.

Kā pieteikties?

Valsts pārvaldes iestādēm, kas ir ieinteresētas iegūt Pakta koordinatora statusu, jāveic šāda procedūra:

 • tiešsaistē jāaizpilda intereses apliecinājuma veidlapa;
 • pēc tiesību pievienoties Paktam apstiprinājuma jāaizpilda vienošanās veidlapa, ko paraksta arī Eiropas Komisijas pārstāvis;
 • pēc vienošanās abpusējas parakstīšanas jāpapildina jaunizveidotais tiešsaistes profils ar visaptverošu informāciju par pakalpojumiem un atbalstu, ko koordinators paredzējis sniegt parakstītājiem.

Kādēļ jāpiedalās?

Pakta koordinatora statuss nodrošina dažādas priekšrocības:

 • Eiropas Komisijas atbalsts un atzinība;
 • lielas starptautiska mēroga pazīstamības iegūšana, īpaši, reklamējot savus pasākumus Pakta tīmekļa vietnē;
 • pieredzes apmaiņa ar citiem parakstītājiem Eiropā;
 • zinātnisko un tehnisko speciālistu vērtējums par izstrādātajiem rīkiem un metodoloģijām;
 • piedalīšanās mērķa diskusiju grupās, semināros un citās pieredzes apmaiņas struktūrās;
 • un pēdējā, bet ne mazāk svarīga priekšrocība — vienlaicīga teritoriju attīstība un vietējās pārvaldības lomas stiprināšana.
Twitter
Informācijas apmaiņa
izmantojot mobilo tālruni
Facebook
Kļūt par Pakta
lapas sekotāju
Newsletter
Parakstīties
uz mēneša biļetenu
Rss feeds
Saņemt
ziņas reāllaikā
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija