Finansējums

Finansēšanas iespējas Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāniem

Lai pārvērstu ambiciozus rīcības plānus projektos, ir nepieciešama piekļuve finansējumam. Finansēšanas instrumentu lapa sniedz Pilsētu mēru pakta kopienai skaidru un praktisku informāciju par finansēšanas iespējām.

Interaktīvā finansēšanas rokasgrāmata apkopo informāciju par finansēšanas iniciatīvām, ko pārvalda Eiropas Savienība, dalībvalstis un tādas finanšu institūcijas kā Eiropas Investīciju banka. Rokasgrāmatā iekļauta arī informācija par atbalsta pakalpojumiem un inovatīvām finansēšanas sistēmām.

Noderīgo saišu sadaļā tiek apkopotas noderīgākās finansēšanas publikācijas Pakta kopienai, tostarp labākie paraugi un gūtās mācības.

Citas publikācijas ir pieejamas tikai Pilsētu mēru pakta kopienai šīs vietnes privātajā sadaļā (MyCovenant).


Interaktīva finansējuma rokasgrāmata


AUKŠTIS PAIEŠKA Notīrīt visuURBIS

URBIS ir jauna, īpaši pilsētu investīcijām paredzēta konsultāciju platforma Eiropas Investīciju konsultāciju centra (EIAH) ietvaros. URBIS ir izveidots, lai sniegtu konsultatīvo atbalstu pilsētu varas institūcijām nolūkā veicināt, paātrināt un sekmēt pilsētu investīciju projektus, programmas un platformas. URBIS ir izstrādāts sadarbībā ar Eiropas Komisiju (Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts) un Eiropas Investīcijas banku ES pilsētu vienas pieturas aģentūras kontekstā un atbalstot mērķus, kas noteikti ES pilsētprogrammā.

Noderīgo saišu sadaļā

Šajā sadaļā ir apkopotas galvenās publikācijas, tostarp Mēru pakta kopienas paraugprakse, gūtā pieredze un noderīgi ziņojumi no galvenajām ES institūcijām. Citas publikācijas ir pieejamas tikai Pilsētu mēru pakta kopienai šīs vietnes privātajā sadaļā (MyCovenant).

We have notably developed a series of 4 leaflets to guide you through the wide variety of financing and funding opportunities for your energy and climate actions:

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...