Praktiķu grupa

Praktiku Grupa

Pakts ir pilsētu veidota iniciatīva pilsētām. Praktizētāju grupa vieno vadošas pilsētas, reģionus un ekspertus klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā visā Eiropā un sniedz tiem iespēju dot ieguldījumu iniciatīvas attīstībā.

Grupas locekļi dalās pieredzē un zināšanās par klimata pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos vietējā līmenī un piekļuvi enerģijai. Tie tiek arī aicināti sniegt atsauksmes par iniciatīvas metodisko un stratēģisko attīstību. Atkarībā no skatītajiem tematiem tiek pieaicināti pielāgošanās un/vai mazināšanas eksperti, lai risinātu konkrētus izaicinājumus -- gan attiecībā uz Pakta specifisko metodiku, gan vispārīgāku nākotnes attīstību.