Mērķis un darbības joma

Pilsētu mēru pakts ir pasaules lielākā pilsētu kustība vietējiem klimata un enerģētikas pasākumiem. Zemāk jūs atradīsit vairāk informācijas par iniciatīvu ES: tās fonu, misiju un redzējumu, kā arī tās sasniegumus skaitļos.

Parakstītāju redzējums

SigningParakstītāji apstiprināja kopīgu redzējumu par 2050. gadu: paātrināt savu teritoriju dekarbonizāciju, stiprināt savu spēju pielāgoties nenovēršamajai klimata pārmaiņu ietekmei, kā arī nodrošināt saviem iedzīvotājiem drošu, ilgtspējīgu enerģiju par pieņemamām cenām.

Parakstītāju apņemšanās

Parakstītājas pilsētas apņemas veikt pasākumus, lai atbalstītu ES mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzes par 40% līdz 2030. gadam un pieņemt vienotu pieeju klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumiem.

Lai pārvērstu savu politisko apņemšanos praktiskos pasākumos un projektos, Pakta parakstītāji apņemas divu gadu laikā no pašvaldības lēmuma iesniegt ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP), kurā izklāstīti galvenie pasākumi, kurus tie plāno īstenot. Plānā būs iekļauta emisiju pamatlīmeņa pārskats, lai sekotu mazināšanas pasākumu sekmēm, un klimata riska un ietekmējamības novērtējums. Pielāgošanās stratēģija var būt daļa no IEKRP vai var tikt izstrādāta un iekļauta atsevišķā plānošanas dokumentā. Šī drosmīgā politiskā apņemšanās aizsāk ilgtermiņa procesu, kurā pilsētas ziņo par savu plānu īstenošanas progresu ik pēc diviem gadiem.