Pirmsākumi un attīstība

Pilsētu mēru pakts ir pasaules lielākā pilsētu kustība vietējiem klimata un enerģētikas pasākumiem. Zemāk jūs atradīsit vairāk informācijas par iniciatīvu ES: tās fonu, misiju un redzējumu, kā arī tās sasniegumus skaitļos.

Atskats: Pilsētas mēru pakta izcelsme

Pilsētu mēru pakts tika aizsākts 2008. gadā Eiropā nolūkā vienot pašvaldības, kas brīvprātīgi apņēmušās sasniegt un pārsniegt ES klimata un enerģētikas mērķus.

Iniciatīva ieviesa unikālu no apakšas uz augšu vērstu pieeju enerģētikas un klimata pasākumiem, un tās panākumi drīz vien pārsniedza cerības.

Iniciatīva tagad vieno 7000+ vietējas un reģionālas pašvaldības 57 valstīs, baudot priekšrocības, ko sniedz vispasaules kustība un īpašu biroju piedāvātais tehniskais un metodiskais atbalsts.

Globālais pilsētu mēru pakts izmanto pieredzi, kas pēdējo astoņu gadu laikā gūta Eiropā un ārpus tās, un stabili balstās uz iniciatīvas galvenajiem panākumu faktoriem: no apakšas uz augšu vērsto pārvaldību, vairāklīmeņu sadarbības modeli un kontekstam pielāgojamo rīcības struktūru.

 • Pilsētu mēru pakta panākumu stāsts

  Noklikškiniet uz pogas + Iepazīstieties ar Pilsētu mēru pakta svarīgākajiem notikumiem un sasniegumiem kopš iniciatīvas aizsākšanas!

  • 2008

   Pilsētu mēru pakta iniciatīvu aizsāka Eiropas Komisija 2008. gadā nolūkā iesaistīt un atbalstīt pilsētu mērus ceļā uz ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanu.

  • 2011

   Iniciatīvas panākumi ātri pārsniedza cerības un turpināja piesaistīt jaunas vietējās un reģionālās iestādes Eiropā un ārpus tās. Pilsētu mēru pakts apvienoja jau 2000 pilsētu līdz 2010. gada oktobrim, tādējādi pamudinot Eiropas Komisiju izstrādāt līdzīgu iniciatīvu ES Austrumu partnerības valstīs. Austrumu Pilsētu mēru pakta iniciatīva aizsākās 2011. gadā un tagad darbojas Baltkrievijā, Ukrainā, Moldovā, Armēnijā, Gruzijā un Azerbaidžānā.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   Eiropas Komisija 2012. gadā paplašināja Pilsētu mēru paktu uz Eiropas kaimiņattiecību dienvidu reģionu, aizsākot projektu CES-MED. “Tīrākas, energotaupīgas Vidusjūras pilsētas” (CES-MED) atbalsta pilsētas, kas pievienojas Pilsētu mēru paktam un apņemas īstenot ilgtspējīgu attīstības politiku. CES-MED birojs darbojas Alžīrijā, Ēģiptē, Izraēlā, Jordānijā, Libānā, Marokā, Palestīnā un Tunisijā.
   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Eiropas Komisija aizsāka iniciatīvu Mayors Adapt. Balstoties uz tiem pašiem principiem kā Pilsētu mēru pakts, šī saistītā iniciatīva koncentrējās uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Mayors Adapt aicināja pašvaldības parādīt līderību pielāgošanās jomā un atbalstīja tās vietēju pielāgošanās stratēģiju izstrādē un īstenošanā.

  • 2015

   Pilsētu mēru pakts un Mayors Adapt iniciatīva oficiāli apvienojās svinīgā ceremonijā 2015. gada 15. oktobrī Eiropas Parlamentā. Jaunais Pilsētu mēru pakts enerģētikas un klimta jomā – kura mērķi un virziens tika noteikti apspriešanas procesā kopā ar pilsētām – ir gan ambiciozāks, gan plašāks; parakstītāji tagad apņemas aktīvi atbalstīt ES 40% siltumnīcefekta gāzu mazināšanas mērķi līdz 2030. gadam, pieņemt integrētu pieeju klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās procesam, kā arī nodrošināt ikvienam piekļuvi drošai, ilgtspējīgai enerģijai par pieņemamām cenām.

   Dažas nedēļas vēlāk Klimata samitā Parīzē ES Komisijas viceprezidents Marošs Šefčovičs paziņoja Pilsētu mēru pakta enerģētikas un klimata jomā ģeogrāfisko paplašināšanu, plānojot atvērt jaunus reģionālos birojus Subsahāras Āfrikā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, Japānā, Indijā, Ķīnā un Dienvidaustrumāzijā.

  • 2016

   2016. gada jūnijā Pilsētu mēru pakts aizsāka nozīmīgu jaunu posmu savā vēsturē, pieņemot lēmumu apvienoties ar citu pilsētu iniciatīvu – Compact of Mayors. Tādējādi izveidotais “Pilsētu mēru globālais pakts enerģētikas un klimata jomā” ir lielākā kustība, kas vieno pašvaldības, kuras apņēmušās iet tālāk par tikai savas valsts klimata un enerģētikas mērķiem. Pilnībā atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un klimatiskā taisnīguma principiem, Pilsētu mēru globālais pakts risinās trīs galvenos jautājumus: klimata pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei un vispārēju drošas un tīras enerģijas pieejamību par pieņemamām cenām.

   Pa to laiku Pilsētu mēru pakts ir turpinājis savu globālo paplašināšanos, atverot Pilsētu mēru pakta biroju Subsahāras Āfrikai.

   helpdesk@comssa.org

Iet pasaulē

Kopš 2017. gada tikuši izveidoti reģionāli Pakta biroji Ziemeļamerikā, Latīņamerikā un Karību reģionā, Ķīnā un Dienvidaustrumāzijā, Indijā un Japānā, papildinot jau esošos.