Pievienoties kā koordinatoram

Pilsētu mēru pakts vieno visus pārvaldes līmeņus, kā arī saistītas atbalsta organizācijas, aģentūras un apvienības, lai tās pievienotos iniciatīvai un palīdzētu ātrāk realizēt vietējus klimata un enerģētikas pasākumus. Sīkāka informācija par to, kā pievienoties, atrodama zemāka.

Koordinatori var apņemties atbalstīt parakstītājus to ģeogrāfiskās darbības jomās daudzos dažādos veidos, tostarp: Pilsētu mēru pakta popularizēšana, tehniskais un / vai finansiālais atbalsts, lai izstrādātu un īstenotu Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus, sadarbības tīklu veidošanas pasākumus starp Pakta parakstītājiem.

Visas attiecīgās aktivitātes, kas atbalsta vietējos pasākumus klimata un enerģētikas jomā. Skatīt sīkāku informāciju šeit.


Kas ir tiesīgi pievienoties?

Provinces, reģioni, ministrijas, valsts enerģētikas aģentūras, lielpilsētas, pašvaldību grupas... Pakta koordinatori ir valsts institūcijas, kuras oficiāli apņēmušās sniegt stratēģiskus padomus un finansiālo un tehnisko atbalstu Pakta parakstītājiem.

Ja jums nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, sazinieties ar Pakta koordinatoru palīdzības dienestu: coordinators@eumayors.eu

Saraksts koordinatori

Kā pievienoties

Valsts institūcijām, kuras vēlas iegūt Pakta koordinatora statusu, jāveic šādi soļi:

 

 

Step 1

Jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes reģistrācijas veidlapa sākotnējās atbilstības pārbaudes veikšanai

Step 2

Pēc atbilstības apstiprināšanas jāaizpilda un jāparaksta Pilsētu mēru pakta biroja nosūtītais paziņojums par saistību uzņemšanos

Step 3

Pēc parakstītā paziņojuma saņemšanas Pilsētu mēru pakta birojs izveidos tiešsaistes profilu jūsu institūcijai. Tas ļaus jums aktīvi piedalīties Pilsētu mēru pakta kopienā un palīdzēs jums labāk atbalstīt savus saistītos parakstītājus.

Kādēļ pievienoties

Pakta koordinatora statuss sniedz dažādus ieguvumus:

Kad pievienoties

Pakta koordinatori var pievienoties Pilsētu mēru paktam enerģētikas un klimata jomā jebkurā laikā, izmantojot šās lapas labajā pusē atrodamo reģistrācijas veidlapu.