Pievienoties kā parakstītājam

Pilsētu mēru pakts vieno visus pārvaldes līmeņus, kā arī saistītas atbalsta organizācijas, aģentūras un apvienības, lai tās pievienotos iniciatīvai un palīdzētu ātrāk realizēt vietējus klimata un enerģētikas pasākumus. Sīkāka informācija par to, kā pievienoties, atrodama zemāka.

Vietējām pašvaldībām ir nozīmīga loma, mazinot klimata pārmaiņas un pielāgojoties tām. Dalība Pilsētu mēru paktā enerģētikas un klimata jomā atbalsta šos centienus, sniedzot tām atzinību, resursus un tīklu veidošanas iespējas, kas nepieciešamas, lai īstenotu klimata un enerģētikas jomas uzdevumus jaunā kvalitātē.


Kas ir tiesīgi pievienoties?

Pilsētu mēru pakts enerģētikas un klimata jomā ir atvērts visām pašvaldībām, kas veidotas demokrātiski ar vēlētiem pārstāvjiem, neatkarīgi no lieluma un enerģētikas un klimata politikas īstenošanas posma.

Maza un vidēja lieluma kaimiņu pašvaldības, ja tās atbilst noteiktiem nosacījumiem, var arī pievienoties kā parakstītāju grupa un iesniegt kopīgu ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu, vai nu individuāli (1. iespēja) vai kopīgi (2. iespēja) apņemoties ievērot 40% CO2 mazināšanas mērķi un uzlabot noturību pret klimata pārmaiņām - plašāka informācija sadaļā Pakārtu FAQ.

Saraksts parakstītājam

Kā pievienoties

Lai pievienotos pastāvīgi augošajai kustībai, vietējām pašpārvaldes iestādēm ir jārīkojas šādi:

 

1. darbība

Iepazīstiniet savu vietējo/pašvaldības padomi ar Pilsētu mēru pakta iniciatīvu klimata un enerģētikas jomā. Lai atvieglotu šīs iniciatīvas apspriešanu padomē, šeit varat lejupielādējiet Apņemšanās dokumentu.

2. darbība

Kad padome ir pieņēmusi oficiālu lēmumu, pilnvarojiet mēru vai līdzvērtīgu padomes pārstāvi parakstīt Pakta apņemšanās dokumentu.

3. darbība

Pēc parakstīšanas aizpildiet informāciju tiešsaistē un augšupielādējiet pienācīgi parakstītu Apņemšanās dokumentu. Lūdzu, pievērsiet uzmanību turpmākajām darbībām, kas norādītas Apņemšanās dokumenta pielikumā un Bieži uzdoto jautājumu (BUJ) sadaļā.

Kādēļ pievienoties

Ir daudzi iemesli, kādēļ kļūt par Pilsētu mēru pakta parakstītāju, tostarp:

Kad pievienoties

Pašvaldības var parakstīt Pilsētu mēru paktu enerģētikas un klimata jomā jebkurā laikā.