Pievienoties kā parakstītājam

Pilsētu mēru pakts vieno visus pārvaldes līmeņus, kā arī saistītas atbalsta organizācijas, aģentūras un apvienības, lai tās pievienotos iniciatīvai un palīdzētu ātrāk realizēt vietējus klimata un enerģētikas pasākumus. Sīkāka informācija par to, kā pievienoties, atrodama zemāka.

Vietējām pašvaldībām ir nozīmīga loma, mazinot klimata pārmaiņas un pielāgojoties tām. Dalība Pilsētu mēru paktā enerģētikas un klimata jomā atbalsta šos centienus, sniedzot tām atzinību, resursus un tīklu veidošanas iespējas, kas nepieciešamas, lai īstenotu klimata un enerģētikas jomas uzdevumus jaunā kvalitātē.


Kas ir tiesīgi pievienoties?

Pilsētu mēru pakts enerģētikas un klimata jomā ir atvērts visām pašvaldībām, kas veidotas demokrātiski ar vēlētiem pārstāvjiem, neatkarīgi no lieluma un enerģētikas un klimata politikas īstenošanas posma.

Maza un vidēja lieluma kaimiņu pašvaldības, ja tās atbilst noteiktiem nosacījumiem, var arī pievienoties kā parakstītāju grupa un iesniegt kopīgu ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu, vai nu individuāli (1. iespēja) vai kopīgi (2. iespēja) apņemoties ievērot 40% CO2 mazināšanas mērķi un uzlabot noturību pret klimata pārmaiņām - plašāka informācija sadaļā Pakārtu FAQ.

Saraksts parakstītājam

Kā pievienoties

Lai pievienotos pastāvīgi augošajai kustībai, pašvaldībai jāveic šāds process:

STEP 1

Jāiepazīstina pašvaldības padome ar Pilsētu mēru pakta enerģētikas un klimata jomā iniciatīvu plašam politiskam atbalstam. Lai atvieglotu padomes diskusiju, šeit varat lejupielādēt saistību dokumentu

STEP 2

Kad padome ir pieņēmusi oficiālu lēmumu, jāsniedz mēram - vai ekvivalentam padomes pārstāvim - pilnvara parakstīt Pakta pievienošanās veidlapu. Jūs varat lejupielādēt saķere veidlapu šeit

STEP 3

Pēc parakstīšanas jāaizpilda informācija tiešsaistē un jāaugšupielādē pienācīgi parakstītā pievienošanās veidlapa. Turpmākie soļi būs norādīti apstiprinājuma e-pastā.

Kādēļ pievienoties

Ir daudzi iemesli, kādēļ kļūt par Pilsētu mēru pakta parakstītāju, tostarp:

Kad pievienoties

Pašvaldības var parakstīt Pilsētu mēru paktu enerģētikas un klimata jomā jebkurā laikā.